Thiệt thòi của bé sơ sinh đẻ mổ

Dưới đây là những thiệt thòi trẻ biện pháp mổ phải chịu, mẹ bầu cần biết để cân nhắc lựa chọn biện pháp sinh bé sơ sinh cho phù hợp Các chuyên gia y tế luôn khẳng định nếu mẹ có một thời kỳ mang...